• +381(0)11 6972858
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Архива

Домаћи пројекти архива

Природни ресурси ветра и воде у циљу унапређења агротехничке мере наводњавања: примена зелених технологија у функцији одрживог руралног развоја Србије.

Унапређење трансфера знања ради добијања безбедних и конкурентних пољопривредних производа, који су добијени прерадом на малим газдинствима у секторима млека, меса, воћа и поврћа.

КРЕИРАЊЕ УСПЕШНИХ АГРОЕКОНОМСКИХ МОДЕЛА У ВОЋАРСКОЈ, ПОВРТАРСКОЈ И СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

 

 

 

Пројекат 46006: "Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона", интегрална и интердисциплинарна истраживања (период 2011-2014), који финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије.

"Стратешки развојни приоритети локалних сеоских заједница у функцији одрживе одрживе пољопривреде и руралног развоја - СТАР пројекат", који се финансира кроз шему конкурентских грантова (CGS) у оквиру СТАР пројекта а који се спроводи под окриљем Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде.

„Стратегија друштвено-економског развоја општине Бач 2009-2014.“;

„Стратегија одрживог развоја општине Апатин 2009-2019.“;

„Анализа стања и могућности развоја општина АП Војводине које се граниче са Румунијом“ - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство  АП Војводине;

Стратегија развоја пољопривреде и агроиндустрије на подручју града Панчево“;

„Анализа учинака потицајних средстава-повратне информације – каталог калкулације пољопривредних средстава – БД БиХ“;

„Туризам – шанса развоја руралних средина - Посебан пројекат едукације Министраства пољопривреде, шумарства и водопрвреде Републике Србије“;

„Стратегија развоја пољопривреде града Београда до 2015.године“;

„Партиципативни рад на идентификацији могућности и приоритета у руралном развоју локалне заједнице – Посебан пројекат едукације Министраства пољопривреде, шумарства и водопрвреде Републике Србије “;

„Стратегија развоја пољопривреде у тузланском кантону за период 2009-2013.“;

„Стратегија развоја Брчко Дистрикта БиХ за период 2008-2012.“;

„Проширење постојећих капацитета у говедарству“ - Недић Аграр“ а.д.;

„Значај мултифункционалне пољопривреде и руралног развоја у Функцији укључења у ЕУ“ - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, АП Војводине;

„Стратегија развоја општине Мионица “;

„Стратегија развоја општине Беочин“;

„Производња нових сирева са племенитим плеснима од козијег и овчијег млека“-  Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије;

„Оптимизација и стандардизација аутохтоних млечних производа са заштитом ознаке порекла“ - Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије;

„Програм економског и социјалног развоја месне заједнице Глогоњ“;

„Консултанске услуге из области менаџмента квалитета, према концепту HACCP“ - ОЗЗ Јужни Банат;

„Планирање и процена оправданости инвестиције на пољопривредном газдинству“ - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије;

„Резервни протеини семена поуздани маркери за идентификацију сорти и предвиђање технолошког квалитета“ - Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије;

„Стратегија развоја општине Мали Зворник“;

„Заштита шумских подручја и производња здраве хране на принципима одрживог развој“ - Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије;

„Производи вишег степена прераде малине“ - Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије;

„Оптимизација и стандардизација аутохтоних млечних производа са заштитом ознаке порекла“ - Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије;

„Развој и структурне промене аграрне привреде и руралних подручја“-  Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије;

„Истраживање тржишта производа прерађевина од воћа“ - Фригосистем, Београд;

„Програм развоја пољопривреде на подручју Сувоборског краја“ - Географски институт „Јован Цвијић“;

„Програм макроекономског развоја МЗ Бочар“;

„Анализа увозне заштите пољопривреде Савезне Републике Југославије са предлогом мера“ - Савезно министарство за пољопривреду СРЈ;

„Развој агроиндустрије Србије до 2010. године у оквиру пројекта „Стратегија индустријског развоја Србије до 2010. године“ - Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије;

„Производња и извозне могућности здравствено безбедне хране у СР Југославији“ - Савезно министарство за пољопривреду СРЈ;

Пројекат  149007 - „Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у  функцији укључења Републике Србије у Европску унију“

Пројекат 159004 - „Укључивање привреде Србије у Европску унију – планирање и финансирање регионалног и руралног развоја и политика развоја предузећа“ - Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије;

Пројекат 20111 – „Стандардизација технолошког поступка традиционалне производње голијског сира применом аутохтоних бактерија млечне киселине у циљу заштите географске ознаке порекла“ - Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије;

Пројекат 20075 - „Стварање сорти и хибрида поврћа за производњу у заштићеном простору“ - Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.

„Биолошка рекултивација земљишта у РБ „Колубара“ Лазаревац“ - ПД РБ „Колубара“.


© 2005-2024 Институт за економику пољопривреде Београд

Search