• +381(0)11 6972858
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Остала Документа

  - Самоевалуација НИО ИЕП 2020

  - Правилник о утврђивању услова и предлога за стицање стручних сарадницких звања и избор у стручна сарадничка звања_2023

  - Правилник о уређивању поступка унутрашњег узбуњивања у ИЕП-у_2015

  - Правилник о поступку јавне набавке мале вредности у ИЕП-у_2014  

  - Правилник о организацији и систематизацији послова_2020

  - Правилник о организацији и систематизацији послова и Одлука о изменама и допунама Правилника о организацији_2016

  - Правилник о критеријумима за вредновање радног доприноса запослених у ИЕПу_2015

  '- Правилник о критеријума за вредновање радног доприноса запослених_2022

  - Правилник о безбедности и здрављу на раду_2007

  - Измене и допуне правилника о организацији и систематизацији послова_2022

  - Допуна акта о процени ризика на радном месту и у радној околини ради спрецавања појаве и сирења епидемије заразне болести Ковид19

  - Програм развоја научноистраживачког подматка ИЕПа за период 2021-2024.

  - Програм научноистраживацког рада Института 2021-2024. године - Стратегија_2021-2024.

  - Програм научноистраживацког рада Института 2017-2020. годину - Стратегија_2017-2020.

  - Измене и допуне Статута Инстиута за економику пољопривреде 2022.

  - Решење о оснивању Института за економику пољопривреде као установе са самосталним истратраживањем 1953

  - Статут ИЕП-а 2022.

  - Решење регистрација Института 1954.

  - Решење о упису у судски регистар 1974. 

  - Регистарски лист датум уписа 1974.

  - Решење упис у судски регистар промена података 2021.

  - Одлука о акредитацији 2021.

  - Одлука о акредитацији 2017.

  - Статут ИЕП-а 2020.

  - Правилник о раду 2020.

  - Правилник о организацији и систематизацији послова 2020.

  - Правилник о раду 2015.

  - Одлука о изменама и допунама Правилника о раду ИЕП-а 2017.

  - Статут Института за економику пољопривреде 2016.

 

 

 

  - Информатор о Раду 2022

  - Информатор о Раду 2023


© 2005-2024 Институт за економику пољопривреде Београд

Search