Институт за економику пољопривреде, као водећи партнер, заједно са Институтом Михајло Пупин, д.о.о, Београд, Центар за роботику и Пољопривредно-хемијском школом у Обреновцу у периоду 2019-2020. година реализује пројекат „Природни ресурси ветра и воде у циљу унапређења агротехничке мере наводњавања: примена зелених технологија у функцији одрживог руралног развоја Србије“. 

Основни циљ пројекта јесте истраживање могућности примене обновљивих извора енергије у процесу наводњавања биљних култура, као и пренос знања пољопривредницима о могућностима, начинима и исплативости примене ових извора енергије у пољопривреди. 

У оквиру пројекта, на локацији Пољопривредно-хемијске школе у Обрановцу, између осталих активности, развија се и техничко решење „Преносива ветротурбина с преклопним стубом“ (Слика 1). Ово решење, које подсећа на старински ђерам, је спој нових технологија (савремене ветротурбине) и традиције (преклопног преносивог стуба). 

Резултати пројекта намењени су, пре свега, пољопривредним произвођачима, али и свим другим учесницима у сектору пољопривредног и руралног развоја Републике Србије. 

Пројекат финансира Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, у оквиру Програма подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години.

 

BROŠURA

 

 

Институт за економику пољопривреде, као водећа институција, у сарадњи са Институтом за примену науке у пољопривреди, ПССС Младеновац и ПССС Смедерево, током 2019. и 2020. године реализује пројекат Унапређење трансфера знања ради добијања безбедних и конкурентних пољопривредних производа, који су добијени прерадом на малим газдинствима у секторима млека, меса, воћа и поврћа“. Пројекат је финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. 

Основни циљ пројекта је да се допринесе унапређењу знања пољопривредних произвођача која су неопходна да би се прерадом примарних производа на малим газдинствима добијали квалитетни и здравствено безбедни производи конкурентни како на домаћем, тако и на иностраном тржишту.

Током реализације пројекта ће се организовати радионице на којима ће се вршити едукације саветодаваца, пољопривредних произвођача и осталих заинтересованих лица о темама значајним за прераду пољопривредних производа на малим газдинствима као што су стандарди квалитета, значај формирања произвођачких група, управљање трошковима и сл.

 

BROŠURA

 

At the Faculty of Economics in Belgrade on 21 December 2016, held its regular meeting FADN National Coordination Group. The meeting was attended by representatives of regional coordination bodies; Provincial Secretariat of Agriculture and the Institute for Science Application in Agriculture (IPN), as well as representatives of the Institute of Agricultural Economics and the Faculty of Economics in Belgrade.
Topics of the meeting were:
1) Adoption of the calendar of activities for 2017;
2) The plan for the selection of farms (inclusion of new agricultural holdings);
3) Plan of Education for 2017;
4) Improvement of FADN software for data entry for the 2016/2017;
LINK FADN

 


SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION WITHIN THE DANUBE REGION
- development and implementation clean technologies in agriculture -


In the period 15tr' -16th December 2016, in the premises of the Belgrade Chamber of Commerce (15th December 2016) and Institute "Mihajlo Pupin" (16th December 2016), the Institute of Agricultural Economics Belgrade has been organized the traditional International scientific conference: "Sustainable agriculture and rural development with the aim of realizing the strategic goals of the Republic of Serbia within the Danube region" - development and implementation of clean technologies in agriculture.


Page 1 of 9

© 2005-2020 Институт за економику пољопривреде Београд

Search