Monography

image1 АУТОР : Предраг М. Вуковић

Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2019.
Број страна/Тираж : 293-301/200
ISBN:978-86-6269-071-5


Преузмите документ :  Конкурентност руралних туристичких дестинација у подручју Доњег Подунавља у Републици
Србији


image1 АУТОРИ : Љиљана Д. Рајиновић, Снежана Д. Цицо

Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2019.
Број страна/Тираж : 230/200
ISBN 978-86-6269-072-2

Преузмите документ : Унапред Припремљен План Реорганизације Као Начин Решавања Ликвидности Предузећа


image1АУТОР Бранка Максимовић

Уредници : Александар Грубор, Томислав Сударевић, Никола Милићевић

Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2018.
Број страна/Тираж : 290/300
ISBN 978-86-6269-062-3


Преузмите документ : Производња и Извоз Воћа и Прерађевина из Србије: Стање и Међународни Фактора Успеха


zivotni-put-i-delo

 

Redactor : Prof. Drago Cvijanovic,Ph.D
Publisher: Institute of Agricultural Economics, Belgrade
Faculty of agriculture Zemun

Balkan scientific association of agrarian economis,
Editorial year: 2009
ISBN: 978-86-82121-68-8


Page 1 of 3

© 2005-2020 Институт за економику пољопривреде Београд

Search