Papers Proceedings

image1
Уредници: Јонел Субић,Марко Јелочник, Борис Кузман, Андреј Жан Василе
Издавач:
Институт за економику пољопривреде (Нови сад - Мала Књига сзр )
Година издања:
2019.
Број страна/Тираж:
845/300
ISBN:
978-86-6269-067-8

 

Преузмите: SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION
WITHIN THE DANUBE REGION- sustainability and multifunctionality -


image1
Уредници: Јонел Субић, Борис Кузман, Андреј Жан Василе
Издавач:
Институт за економику пољопривреде (Нови сад - SAJNOS DOO )
Година издања:
2018.
Број страна/Тираж: 
644/300
ISBN:
978-86-6269-061-6

 

Преузмите: SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION
WITHIN THE DANUBE REGION - support programs for the improvement of agricultural and rural development -


image1
Уредници: Драго  Цвијановић,Јонел Субић,М, Андреј Жан Василе
Издавач:
Институт за економику пољопривреде
Година издања: 2014.
Број страна/Тираж:
1144/300
ISBN:
978-86-6269-036-4

 

Преузмите: SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION
WITHIN THE DANUBE REGION- rural development and (un)limited resources -


© 2005-2020 Институт за економику пољопривреде Београд

Search