• +381(0)11 6972858
 • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Референце

У области макроекономских истраживања

 • Стратегија пољпривреде и руралног развоја општине Мало Црниће за период 2019-2023 године.;
 • Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Новог Сада за период 2018 – 2022 година.;
 • Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 2015 – 2020 година.;
 • Стратегија одрживог развоја општине Апатин 2009-2019.;
 • Стратегија друштвено-економског развоја општине Бач 2009-2014.;
 • Стратегија развоја пољопривреде града Београда до 2015. године.;
 • Стратегија развоја пољопривреде и агроиндустрије на подручју општине Панчево.;
 • Стратегија развоја пољопривреде у Тузланском кантону за период 2009-2013, 2008.;
 • Стратегија развоја општине Мионица, 2008.;
 • Стратегија развоја општине Беочин, 2008.;
 • Стратегија развоја Брчко Дистрикта БиХ 2008-2012, 2007-2008.;
 • Стратегија заштите околиша Брчко Дистрикта БиХ 2008-2013, 2007.;
 • Стратегија развоја пољопривреде, прехране и руралног развоја Брчко Дистрикта БиХ 2008-2013, 2007.;
 • Туризам – шанса развоја руралних средина. Посебан пројекат едукације у пољопривреди Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Институт за економику пољопривреде Београд (у сарадњи са ПДС Институт „Тамиш“ Панчево), 2007-2008;
 • Стратегија развоја општине Мали Зворник, 2006;
 • Стратегија развоја месне заједнице Глогоњ, 2006;
 • Развој и структурне промене аграрне привреде и руралних подручја (Пројекат 102004), 2002-2006;
 • Истраживање тржишта производа од воћа (прерађевина), 2003;
 • Ревитализација и унапређење производње цвећа у Србији, 2003;
 • Програм макроекономског развоја МЗ Бочар, 2002;
 • Програм развоја пољопривреде Сувоборског краја, 2002;
 • Програм макроекономског и социјалног развоја општине Српско Орашје, 2000;
 • Производња, прерада и извоз стоке, сточарских производа и прерађевина из Републике Србије, 2000;
 • Програм развоја индустрије трактора, пољопривредних машина и опреме у Србији, 2000;
 • Производне и извозне могућности здравствено-безбедне хране СРЈ – искуства и основе сарадње са ФАО, 1999;
 • Нацрт Закона о претварању кредита у јавни дуг Федерације, 1997;
 • Радна верзија Закона о својинској трансформацији, 1997;
 • Калкулација цене коштања меркантилне пшенице, 1997;
 • Редефинисање планинског подручја и програм развоја пољопривредне производње у Србији, 1997;
 • Основе програма и политике развоја села, пољопривреде и прехрамбене индустрије Србије – Аграрни програм Србије, 1995;
 • Развој агрокомплекса и села у Полимљу, 1992;
 • Коришћење пољопривредног земљишта и макропољопривредна рејонизација, 1990;
 • Инвестициони програм за изградњу система за одводњавање “Жабарска касета”, 1987;
 • Програм дугорочног друштвено-економског развоја привредно недовољно развијених општина југа Србије и недовољно развијених приграничних општина, 1987;
 • Интегрални програм развоја агрокомплекса Далмације, 1986;
 • Програм друштвено-економског развоја подручја Копаоника, 1985;
 • Програм уређења пољопривредног земљишта у Централној Србији – уређење и заштита земљишта у брдско-планинским подручјима, 1985;
 • Дугорочна концепција комплексног развоја агрокомплекса на подручју брдско-планинских општина региона Титово Ужице и Краљево, 1983;
 • Правци развоја агроиндустријског комплекса АП Косово, 1982;
 • Југославија – регионални пројекат развоја пољопривреде, шумарства и прехрамбене индустрије Црне Горе, 1982;
 • Развој агроиндустрије Југославије 1980-1990. године – Трећа кредитна линија Међународне банке за обнову и развој, 1982;
 • Пројекат развоја пољопривреде и агроиндустрије Подунавског и Подрињско-колубарског региона, 1981;
 • Дугорочна концепција и програм развоја недовољно развијених подручја у сливу Јужне Мораве и Топлице, 1979;

У области микроекономских истраживања

 • Еколошки и економски аспекти наводњавања поврћа водом различитог квалитета, Пројекат Балканске Асоцијације за заштиту животне средине (Balkan Environmental Association – B.EN.A.) у сарaдњи са Carlsberg Srbija, 2006-2007;
 • Увођење HACCP система квалитета, 2005;
 • 50 развојних програма у области пољопривреде и пратећих делатности – Улога Института у развоју села и пољопривреде, 2000;
 • Процене вредности капитала (ПКБ Рибарство, 2002; ПК „Душан Кошутић“ Бочар, 2002; ЕФСХ „УНИП“ Ваљево, 2002; Београдска пекарска индустрија, 2000; Шећерана Шабац, 2000; Џервин Књажевац, 2000; ПК „Жикица Јовановић Шпанац“ Банатски Брестовац, 2000; Бамби Пожаревац, 1998; Пекарска индустрија Панчево, 1998; Млекара Нови Сад, 1998; шећеране: Јединство-Ковачица, Ковин, Шајкашка-Жабаљ, Сремска Митровица, 1998; Рубин, Крушевац, 1998; Србијанка, Ваљево, 1998.);
 • Процена вредности пољопривредног земљишта, парцеле од 179 ха, процена вредности капитала и израда уговорних аката за ДОПД Јединство, Бачко Добро Поље 1997;
 • Програм санације индустрије шећера у Ћуприји, 1988;
 • Програм уређења огледнo угледних газдинстава – Методолошки оквири, 1988;
 • Анализа организационе структуре ПИК “Бјеласица” Бијело Поље и предлози за њено побољшање, 1987;
 • Инвестициони програми (развој говедарске производње путем набавке 55 приплодних јуница, 1989;
 • развој говедарства на 100 индивидуалних газдинстава у општини Бијело Поље, 1981;
 • производња малине, купине, рибизле и јагоде на индивидуалним газдинствима, 1981);
 • Mодели фарми у биљној производњи и сточарству, модел пројекти, систем пореза, доприноса и осигурања, Трећи пољопривредни кредитни пројекат Југославије, Међународна банка за обнову и развој, 1978;
 • Бизнис планови.

Search

© 2005-2024 Институт за економику пољопривреде Београд

Search