• +381(0)11 6972858
 • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Делатност

У области макроекономских истраживања:

 • праћење паритета цена у пољопривреди и агроиндустрији,
 • утврђивање трошкова производње и цене коштања пољопривредних производа,
 • истраживање тржишта пољопривредно-прехрамбених производа,
 • рејонизација производње и утврђивање услова за производњу органских и производа заштићеног географског порекла,
 • израда дугорочних стратегија интегралног развоја локалних заједница, општина, региона и Републике у целини и операционализација истих до нивоа развојних програма и пројеката,
 • израда програма социо-економске и еколошке ревитализације ресурса локалних заједница у руралним подручјима,
 • израда пројеката развоја сеоске инфраструктуре и комплексних програма уређења руралних подручја;

У области микроекономских истраживања:

 • израда програма и модела развоја породичних газдинстава у складу са структурним променама у пољопривреди и на селу, с једне, и мерама аграрне политике с друге стране,
 • процена вредности капитала предузећа и израда програма реструктурирања и стратегије развоја предузећа,
 • испитивање позиционираности предузећа на тржишту и одређивање стратегије маркетиншке активности,
 • израда технолошких пројеката за пољопривредну производњу и прехрамбену индустрију, прединвестиционих и инвестиционих студија и програма, студија изводљивости и оцене утицаја на животну средину,
 • израда бизнис планова за привредне субјекте,
 • усаглашавање постојећег система квалитета у предузећу са захтевима ISO 9000:2000 серијом стандарда, управљање системима квалитета, доградња сертификованог система управљања квалитетом ISO 9001:2000 применом HACCP концепта, екстерне провере пред сертификацију и надзор,
 • успостављање система управљања животном средином у складу са ISO 14000 серијом стандарда,
 • припрема лабораторија за акредитацију по питању техничке компетентности а у складу са захтевима ISO /IEC 17025,
 • успостављање система управљања безбедношћу хране према захтевима ISO 22000 стандарда;

У области саветодавства и едукације:

 • израда шема организационе структуре предузећа,
 • пружање помоћи и подршке код формирања и рада агенција за рурални развој на различитим нивоима,
 • едукација из области економике и организације предузећа и модернизације пољопривредне производње,
 • едукација у домену руралног развоја заинтересованим субјектима на свим нивоима,
 • обука особља у упознавању са захтевима стандарда ISO 9001:2000, ISO 14000, ISO 17025, ISO 22000 и HACCP концепта;

У области издаваштва, статистике и информатичке подршке

 • публицистика и израда статистичких база података за потребе домаћих корисника и међународних статистичких публикација,
 • софтверска подршка планирању и пројектовању за потребе газдинстава, предузећа, асоцијација произвођача, општина и других корисника у области агробизниса и руралног развоја.

Search

© 2005-2024 Институт за економику пољопривреде Београд

Search