ИЕП ДЕЛЕГАЦИЈА НА МЕЂУНАРОДНОЈ НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ "ДОСТИГНУЋА И ИЗАЗОВИ У СЕКТОРУ ХРАНЕ И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА ТОКОМ 10 ГОДИНА НАКОН ПРОШИРЕЊА ЕУ "
У  периоду од 12 до 14 маја 2014 године, Институт за економику пољопривреде и хране - Национални истраживачки институт из Варшаве, Пољска, организовао је међународну конференцију под називом "Достигнућа и изазови у сектору хране и руралних подручја током 10 година након проширења ЕУ".

ДОСТИГНУЋА И ИЗАЗОВИ У СЕКТОРУ ХРАНЕ И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА ТОКОМ 10 ГОДИНА НАКОН ПРОШИРЕЊА ЕУ ДОСТИГНУЋА И ИЗАЗОВИ У СЕКТОРУ ХРАНЕ И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА ТОКОМ 10 ГОДИНА НАКОН ПРОШИРЕЊА ЕУ ДОСТИГНУЋА И ИЗАЗОВИ У СЕКТОРУ ХРАНЕ И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА ТОКОМ 10 ГОДИНА НАКОН ПРОШИРЕЊА ЕУ
Конференција  се одржала у оквиру вишегодишњег истраживачког програма "Конкурентност пољске хране привреде у условима глобализације и европских интеграција" у Свечаном центру хотела „Осса“ у месту Рава Мазовиецка. Циљ конференције био је да се представе резултати истраживања, које је спроводе водећи европски истраживачки центари за економику пољопривреде, о ефектима примене Заједничке пољопривредне политике. Посебно, циљ конференције је утврђивање друштвено - економских промена које се дешавају у пољопривреди и прехрамбеној индустрији нових држава чланица ЕУ у последњих десет година, али и да се процени одрживост ових феномена, сличности и разлике између земаља, као и њихов утицај на агробизнис у смислу регионалног и глобалног развоја. На конференцији су били представници из Бугарске, Мађарске, Пољске, Португала, Јапана, Румуније, Сједињених Америчких Држава, Словеније, Француске, Холандије, Украјине, Чешке и Србије. Делегацију из Института за економику пољпривреде из Београда представљали су Директор ИЕП-а, Проф. Др Драго Цвијановић, научни саветник и Мр Предраг Вуковић, истраживач – сарадник.

ДОСТИГНУЋА И ИЗАЗОВИ У СЕКТОРУ ХРАНЕ И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА ТОКОМ 10 ГОДИНА НАКОН ПРОШИРЕЊА ЕУ ДОСТИГНУЋА И ИЗАЗОВИ У СЕКТОРУ ХРАНЕ И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА ТОКОМ 10 ГОДИНА НАКОН ПРОШИРЕЊА ЕУ ДОСТИГНУЋА И ИЗАЗОВИ У СЕКТОРУ ХРАНЕ И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА ТОКОМ 10 ГОДИНА НАКОН ПРОШИРЕЊА ЕУ ДОСТИГНУЋА И ИЗАЗОВИ У СЕКТОРУ ХРАНЕ И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА ТОКОМ 10 ГОДИНА НАКОН ПРОШИРЕЊА ЕУ

 
RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Институт за економику пољопривреде Београд
+381(0)11 6972858 , office@iep.bg.ac.rs