Подршка малим и средњим привредним друштвима у Србији – реализација међународних пројеката, интрнационализација
Представници Института за економику пољопривреде, Београд учествовали су на тродневном семинару „Подршка малим и средњим привредним друштвима у Србији – реализација међународних пројеката, интрнационализација“, који се у периоду 03-05. октобар 2012. године одржао у просторијама Привредне коморе Србије. Семинар су организовале Привредна комора Србије и Чешка привредна комора у оквиру пројекта „Подршка развоју трговини у Р. Србији“, финансираног од стране Развојне сарадње Чешке Републике. Семинар је одржан у оквиру одабраних активности иницијативе Европске Комисије „European SME Week 2012“ Европска недеља малих и средњих предузећа у Србији, која промовише предузетништво у 37 европских земаља током 2012. године. Предавачи на семинару били су представници министарстава Р. Србије, чешки експерти, пројект менаџери коморског система Србије и професор УНС. Семинар је организован кроз презентације, групне вежбе, интерактивне радионице и дискусију. Сви полазници семинара добили су радни материјал, знања о питањима конкурисања за пројекте ЕУ, друге значајне информације, као и сертификат о учешћу на семинару.


slika sa seminara 1 slika sa seminara 2 slika sa seminara 3
 
Кластери у агрокомплексу Р. Србије
Весна Т. Параушић дипломирала је 1996. године на Економском факултету Универзитета у Београду (смер: пословне финансије и рачуноводство). Одбранила је магистарску тезу 2005. године под називом “Савремени тржишни приступ у формулисању развојних стратегија пољопривредних субјеката у Р. Србији”, такође на Економском факултету Универзитета у Београду (ментор проф. др Јован Тодоровић). На Факултету за пословне студије у Београду Мегатренд универзитета, 18.09.2012. године одбранила је докторску дисертацију под називом „Кластери у агрокомплексу Р. Србије“ (ментор проф. др Јанко Цвијановић, чланови комисије: проф. др Миливоје Кларин, доцент др Дејан Попов) и тиме стекла титулу доктор економских наука.
DrVP 102 DrVP 118 DrVP 120
 
Економска ефикасност инвестиција у различитим условима производње малине
Наташа Ж. Кљајић је дипломирала 2000. године на Пољопривредном факултету у Земуну Универзитета у Београду на одсеку за мелиорације земљишта. Титулу магистра биотехнике из области агрономских наука (група за наводњавање), стекла је 2007. године одбранивши магистарску тезу под називом: „Оптимални режим наводњавања алувијалног земљишта капањем под засадом малине у Ариљском малиногорју“ (ментор: проф. др Јордан Миливојевић; чланови комисије: проф. др Михаило Николић, проф. др Бошко Гајић).
8. фебруара 2012. године на Пољопривредном факултету у Новом Саду је одбранила докторску дисертацију под називом:  „Економска ефикасност инвестиција у различитим условима производње малине“ (ментор проф. др Душан Милић; чланови комисије: проф. др Зорица Средојевић и проф. др Бранислава Голошин) и тиме стекла научни степен доктора пољопривредних наука.
птимални режим наводњавања алувијалног земљишта капањем под   засадом малине у Ариљском малиногорју птимални режим наводњавања алувијалног земљишта капањем под   засадом малине у Ариљском малиногорју
 
Стратешко планирање одрживог пољопривредног и руралног развоја локалних заједница – модел МЗ Заблаће
Стратешко планирање одрживог пољопривредног и руралног развоја локалних заједница – модел МЗ Заблаће
Уручивање монографије „Стратешко планирање одрживог пољопривредног и руралног развоја локалних заједница – модел МЗ Заблаће“.

Стратешко планирање одрживог пољопривредног и руралног развоја локалних заједница – модел МЗ Заблаће Стратешко планирање одрживог пољопривредног и руралног развоја локалних заједница – модел МЗ Заблаће Стратешко планирање одрживог пољопривредног и руралног развоја локалних заједница – модел МЗ Заблаће Стратешко планирање одрживог пољопривредног и руралног развоја локалних заједница – модел МЗ Заблаће

Опширније...
 
Стратешко планирање одрживог пољопривредног и руралног развоја локалних заједница – модел МЗ Јасеново
После вишемесечног интензивног рада од стране истраживачког тима Института за економику пољопривреде из Београда, а у непосредној сарадњи са званичним представницима локалне заједнице и представницима појединих привредних субјеката са подручја Месне заједнице Јасеново, анкетирањем више индивидуалних пољопривредника – развојно оријентисаних газдинстава, уз уважавање стратешких докумената вишег ранга (Републике Србије, АП Војводине, Јужнобанатског округа и општине Бела Црква), законских и других прописа, постојећих планова, пројеката и визија у самој МЗ Јасеново, прихватљивих сугестија и предлога чланова Партнерског форума, чланова Тима за координацију, чланова Радних група (из области: Привредни развој; Заштита животне средине и Социјални развој), доступних статистичких података и консултацију расположиве актуелне литературе, настала је монографија „Стратешко планирање одрживог пољопривредног и руралног развоја локалних заједница – модел МЗ Јасеново“.
Штампање монографије је у целини финансирано путем шеме конкурентских грантова (CGS) у оквиру СТАР пројекта (STAR Project), а који се спроводи под окриљем Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије.
Стратешко планирање одрживог пољопривредног и руралног развоја локалних заједница – модел МЗ Јасеново
 
ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ – НАУКА И ПРАКСА У СЛУЖБИ АГРАРА
Велико Село - Београд: Посебан пројекат стручно-едукативних и саветодавних активности ради подизања општег знања у примени одговарајућих технологија гајења поврћа у заштићеном простору, као и увођењу интензивне и напредне производње поврћа, едукацијом кроз практичну обуку за гајење поврћа у заштићеном простору
Подстицајна средства за део трошкова набавке и постављања пластеника са системом за наводњавање поврћа, додељена су од стране Секретаријата за привреду – Управа за пољопривреду (ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА – ГРАД БЕОГРАД – РЕПУБЛИКА СРБИЈА)
ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ – НАУКА И ПРАКСА У СЛУЖБИ АГРАРА ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ – НАУКА И ПРАКСА У СЛУЖБИ АГРАРА ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ – НАУКА И ПРАКСА У СЛУЖБИ АГРАРА ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ – НАУКА И ПРАКСА У СЛУЖБИ АГРАРА
 
НАЈБОЉИ У АГРОБИЗНИСУ ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ – БЕОГРАД
за Научни рад „Студије о стратешком планирању Месних заједница Глогоњ, Јасеново и Заблаће“ (79. међународни пољопривредни сајам – Нови Сад, 12. – 18. Мај 2012. године) После вишемесечног интензивног рада од стране истраживачког тима Института за економику пољопривреде из Београда, а у непосредној сарадњи са званичним представницима локалних заједница и представницима појединих привредних субјеката са подручја Месне заједнице Глогоњ, Месне заједнице Јасеново и Месне заједнице Заблаће, анкетирањем више индивидуалних пољопривредника – развојно оријентисаних газдинстава, уз уважавање стратешких докумената вишег ранга (Републике Србије, Централне Србије, АП Војводине, Јужнобанатског и Моравичког округа, града Панчева, општине Бела Црква и града Чачка), законских и других прописа, постојећих планова, пројеката и визија у самим Месним заједницама (МЗ Глогоњ, МЗ Јасеново и МЗ Заблаће), прихватљивих сугестија и предлога чланова Партнерског форума, чланова Тима за координацију, чланова Радних група (из области: Привредни развој; Заштита животне средине и Социјални развој), доступних статистичких података и консултацију расположиве актуелне литературе, настале су Стратегије одрживе пољопривреде и руралног развоја за три изабране (предложене) локалне сеоске заједнице, са дефинисаним стањем у области пољопривреде (SWOT матрицом), стратешким циљевима и приоритетним инвестиционим пројектима, који су у функцији остваривања дефинисаних циљева.

NAJBOLJI U AGROBIZNISU 1 NAJBOLJI U AGROBIZNISU 2 NAJBOLJI U AGROBIZNISU 3

Опширније...
 
Стратешко планирање одрживог пољопривредног и руралног развоја локалних заједница – модел МЗ Глогоњ
Уручивање монографије „Стратешко планирање одрживог пољопривредног и руралног развоја локалних заједница – модел МЗ Глогоњ“
После вишемесечног интензивног рада од стране истраживачког тима Института за економику пољопривреде из Београда, а у непосредној сарадњи са званичним представницима локалне заједнице и представницима појединих привредних субјеката са подручја Месне заједнице Глогоњ, анкетирањем више индивидуалних пољопривредника – развојно оријентисаних газдинстава, уз уважавање стратешких докумената вишег ранга (Републике Србије, АП Војводине, Јужнобанатског округа и града Панчева), законских и других прописа, постојећих планова, пројеката и визија у самој МЗ Глогоњ (пре свега стратешки документ „Програм економско-социјалног развоја МЗ Глогоњ“), прихватљивих сугестија и предлога чланова Партнерског форума, чланова Тима за координацију, чланова Радних група (из области: Привредни развој; Заштита животне средине и Социјални развој), доступних статистичких података и консултацију расположиве актуелне литературе, настала је монографија „Стратешко планирање одрживог пољопривредног и руралног развоја локалних заједница – модел МЗ Глогоњ“.
Штампање монографије је у целини финансирано путем шеме конкурентских грантова (CGS) у оквиру СТАР пројекта (STAR Project), а који се спроводи под окриљем Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије.
Monografija_MZ Glogonj
Опширније...
 
ИЗВЕШТАЈ СА РЕГИОНАЛНОГ СКУПА ВИНОГРАДАРА И ВИНАРА „ВИНОДЕЉСТВО“
У организацији Института за економику пољопривреде а под покровитељством Министраства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Министарства економије и регионалног развоја Владе Републике Србије, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине и Удружења виноградара и винара Србије (ВИВИС), одржан је Регионални скуп виноградара и винара, „ВИНОДЕЉСТВО“. Регионални скуп је одржан у периоду од 01. до 02. марта 2012.године у Хотелу „Дунав“ у Сремским Карловцима.

ИЗВЕШТАЈ СА РЕГИОНАЛНОГ СКУПА ВИНОГРАДАРА И ВИНАРА „ВИНОДЕЉСТВО“ ИЗВЕШТАЈ СА РЕГИОНАЛНОГ СКУПА ВИНОГРАДАРА И ВИНАРА „ВИНОДЕЉСТВО“ vinodeljstvo (2)_tmb

Опширније...
 
ИЗВЕШТАЈ – 22-25.02.2012. године (Букурешт-Румунија)
У периоду 22-25. фебруар 2012. године, на Факултету за менаџмент, економнски инжењеринг у пољопривреди и рурални развој, Универзитета пољопривредних наука и ветеринарске медицине, Букурешт - Румунија, одржана је обука за обављање научних експертиза из следећих области:
1. Агробизнис менаџмент;
2. Економика производње.
Испред Института за економику пољопривреде из Београда, обуци су присуствовали проф. др Драго Цвијановић (директор) и доц. др Јонел Субић (помоћник директора).   Обука истраживача Института за економику пољопривреде из Београда је у целини финансирана од стране Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије.
ИЗВЕШТАЈ – 22-25.02.2012. године (Букурешт-Румунија) ИЗВЕШТАЈ – 22-25.02.2012. године (Букурешт-Румунија) ИЗВЕШТАЈ – 22-25.02.2012. године (Букурешт-Румунија)
ИЗВЕШТАЈ – 22-25.02.2012. године (Букурешт-Румунија) ИЗВЕШТАЈ – 22-25.02.2012. године (Букурешт-Румунија) ИЗВЕШТАЈ – 22-25.02.2012. године (Букурешт-Румунија)
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 Следећа > Крај >>

Страна 3 од 4
RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Институт за економику пољопривреде Београд
+381(0)11 6972858 , office@iep.bg.ac.rs