SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION WITHIN THE DANUBE REGION
Apstrakt Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд
Година издања: 2013.
ISBN: 978-86-6269-027-2
Додатак: Међународни научни скуп, ТополаЖ

Преузмите
SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION WITHIN THE DANUBE REGION

 
Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева републике србије у оквиру дунавског региона - очување руралних вредности
Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева републике србије у оквиру дунавског региона - очување руралних вредности

Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд
Година издања: 2012.
ISBN: 978-86-6269-017-3
Додатак: Међународни научни скуп, Тара-Србија, 06-08. децембар 2012. год.

Преузмите Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева републике србије у оквиру дунавског региона - очување руралних вредности
 
Стање, могућности и перспективе руралног развоја на подручју великих површинских копова

stanje_mogu_perspektive


издавач:
Институт за економику пољопривреде Београд
година издања: 2008.
ISBN: 978-86-82121-56-5
остало: Са Међународног научног скупа под истим називом, одржаног 24-25. априла 2008. године у   Бањи Врујци

 
Квалитет живота и околине
издавач:
Институт за економику пољопривреде Београд
суиздавач: Balkan Environmental Association (B.EN.A.) - Solun
година: 2007.
ISBN: 978-86-82121-46-6

Преузмите pdf верзију књиге Квалитет живота и околине

 


RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Институт за економику пољопривреде Београд
+381(0)11 6972858 , office@iep.bg.ac.rs