Пројектна Идеја: Развој Иновативних решења у области паметног коришћења земљишта у пољопривреди
Пројектни оквир: Локални развој отпоран на климатске промене

Пројектна идеја: Развој иновативних решења у области паметног коришћења землјишта у полјопривреди Пројекат је под покровитељством: ГЕФ, УНДП и Министарства заштите животне средине РС Носилац пројекта: Институт Михајло Пупин Београд Партнери на пројекту: Институт за економику пољопривреде Београд и породично пољопривредно газдинство Никола Лончар Пројекат подржан од стране: СО Стара Пазова Пројектом се промовише мултидисциплинаран приступ паметном и економски одрживом коришћењу пољопривредног земљишта употребом иновативног техничког решења које у потпуности замењује коришћење фосилних горива обновљивим изворима енергије (соларна енергија и снага ветра). Пројекат уводи на огледном добру, односно одабраном пољопривредном газдинству површине 10 ха јединствен иновативни систем оптималног управљања природним ресурсима (земљиште, вода и енергија) с даљинским надзором. Сама пројектна идеја, одабрана је у групи од 111 приспелих пријава као најуспешнији пример локалне идеје у оквиру Изазова за иновативна решења у борби против климатских промена, односно пројектног оквира Локални развој отпоран на климатске промене који реализује Министарство заштите животне средине РС уз подршку ГЕФ и УНДП. Дана 1. августа 2018. године на огледном добру породичног пољопривредног газдинства Никола Лончар у Белегишу извршено је окупљање представника медија, покровитеља пројекта и партнера на пројекту ради промоције успешно инсталиране соларне електране и имплементирања сензора влажности земљишта који би требало да буду интегрисани у климатски паметан даљински систем управљања земљиштем и природним ресурсима.

IMG-20180806-WA0012-1 IMG-20180806-WA0014-1 IMG-20180806-WA0021-1 IMG-20180806-WA0023-1

 
RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Институт за економику пољопривреде Београд
+381(0)11 6972858 , office@iep.bg.ac.rs