Realizacija projekta: Tehno-ekonomski aspekti primene obnovlјivih izvora energije i mobilnih robotizovanih solarnih elektro-generatora u polјoprivredi, finansiranog od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine - lokalitet Veliko Selo (Be
Početkom oktobra 2015. godine (5.10.2015.) započeta je realizacija naredne faze terenskih aktivnosti u sastavu planiranog projekta Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine - Tehno-ekonomski aspekti primene obnovlјivih izvora energije i mobilnih robotizovanih solarnih elektro-generatora u polјoprivredi.

Drugi ciklus testiranja Mobilnog robotizovanog solarnog elektro-generatora je sproveden u ataru Velikog Sela (grad Beograd), koji je takođe obuhvatio aktivnosti navodnjavanja povrtarskih kultura u sistemu proizvodnje povrća na otvorenom i unutar zaštićenog proizvodnog prostora (plastenika). Tim istraživača sa Instituta za ekonomiku poljoprivrede (IEP) iz Beograda i Instituta Mihajlo Pupin (IMP) - centar za robotiku iz Beograda, u saradnji sa predstavnicima Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Padinska Skela iz Beograda, prethodno je izvršio pripremne aktivnosti, a u vezi sa odabirom odgovarajućeg porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, koje bi učestvovalo u realizaciji planiranih projektnih zadataka. Odabrano je gazdinstvo Nikole Petrovića, obzirom da je ono raspolagalo adekvatnom lokacijom njivskog, i pre svega plasteničkog kompleksa, zadovoljavajućim sistemom i pristupom vodi (bunarom) za navodnjavanje, te zamašnim iskustvom u primeni savremene tehnologije proizvodnje odabranih povrtarskih kultura (paradajza, zelene salate, kupusa i praziluka). U skladu sa vremenskim uslovima u nekoliko navrata je izvršeno direktno testiranje tehničkog kapaciteta mobilnog robotizovanog solarnog elektro-generatora, kao i upoređenje radnih karakteristika samog uređaja sa karakteristikama uređaja koji se na gazdinstvu koriste u svrhu pogona sistema za navodnjavanje (benzinska i elektro pumpa). Po završetku terenskog testiranja uređaja u ataru sela Veliko Selo, dana 6.11.2015. godine, u ranim popodnevnim časovima, na samom gazdinstvu Nikole Petrovića, pred širim auditorijumom je paralelno izvršena demonstracija mogućnosti uređaja i press konferencija. Potom je u svečanoj Sali restorana Stara česma održana diskusija na temu primene čistih obnovljivih izvora energije i savremenih tehničkih rešenja u poljoprivrednoj proizvodnji. Za 17.11.2015. je u istom restoranu zakazana za javnost otvorena radionica, na kojoj će se pored prezentacije dela istraživanja sprovedenog na lokalitetu Veliko Selo, izvršiti i set predavanja na teme: Proizvodnja povća na otvorenom polju i unutar zaštićenog prostora (plastenika); Primena mere navodnjavanja u poljoprivredi; Modeli kalkulacija na bazi varijabilnih troškova u proizvodnji povrća; Mogućnosti korišćenja solarne energije u navodnjavanju; i Obnovljivi izvori energije. Kako je prethodno planirano, Projekat će se zvanično završiti održavanjem finalne konferencije projekta u svečanoj sali Instituta Mihajlo Pupin (IMP) iz Beograda, 27.11.2015. godine, tokom koje će se predstaviti preliminarni rezultati projekta. Na finalnoj konferenciji se očekuje prisustvo predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva prosvete i nauke, diplomatskog kora, samouprave grada Beograda, poljoprivredne savetodavne i stručne službe, udruženja povrtara i zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača, naučnih institucija i privrednih subjekata iz sfere agrokompleksa, i drugih zainteresovanih lica. Pomenuta promotivna aktivnost biće propraćena prisustvom predstavnika pisanih i TV medija.

1.1 2.2 3.3 4.4 5.5
6.6 7.7 8.8 9.9 10.1
 
RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Институт за економику пољопривреде Београд
+381(0)11 6972858 , office@iep.bg.ac.rs