ФИНАНСИЈСКА И ИНФОРМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ СЕОСКОГ СТАНОВНИШТВА У СРБИЈИ

У организацији Одбора за село Српске академије наука и уметности, дана 18.03.2015. године у просторијама САНУ сазван је Округли сто под називом „Финансијска и информатичка писменост сеоског становништва у Србији“, са циљем да се укаже на тренутно стање финансијске и информатичке писмености сеоског становништва у Србији, као и на могућности и предлоге за подизање нивоа знања становништва у селима Србије.

Округли сто је отворио Академик Драган Шкорић, председник Одбора за село Српске академије наука и уметности, док су уводничари својим предавањима направили увод у каснију дискусију:

1.     Проф. др Зорица Васиљевић (Пољопривредни факултет Београд), Др Данило Томић (Одбор за село САНУ),
2.     Проф. др Јонел Субић (ИЕП): Проблеми финансирања пољопривреде и села у Србији
3.     Гордана Рабреновић (НБС): Искуства НБС у едукацији у области финансијске писмености становништва
4.     Др Снежана Јанковић (ИПН): Информатичка писменост сеоског становништва

Након уводних предавања је отворена дискусија у којој су учествовали присутни гости из научних институција, привредних комора и медија, на основу којих су донети и следећи закључци:

  • Један од основних дугорочних проблема аграра и села у Србији јесте недостатак финансијских средстава за одржавање просте и проширене репродукције.
  • Страни капитал није много заинтересован за улагања у примарну пољопривреду и село.
  • Кредити се одобравају селективно, за одређене кориснике и под релативно неповољним условима.
  • Подршка државе аграру и селу последњих 20 година се спроводи преко инструмента аграрног буџета и средстава фондова за развој на нивоу Републике Србије и АП Војводине.
  • Као земља кандидат за чланство у ЕУ, Србија може да користи средства предприступних фондова (ИПА).

У циљу бољег искоришћавања оскудних извора финансирања пољопривреде и села који стоје на располагању, од изузетне важности је да сеоско становништво и пољопривредници буду упознати са основним категоријама које се односе на финансије, кредите, осигурање (тј. да буду финансијски писмени), као и да буду компјутерски писмени. Повезаност са НБС, ПССС и другим државним органи задуженим за пољопривреду и село на свим нивоима повећаће степен стручног усавршавања и смањења финансијске и информатичке (не)писмености.

ФИНАНСИЈСКА И ИНФОРМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ СЕОСКОГ СТАНОВНИШТВА У СРБИЈИ

 
RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Институт за економику пољопривреде Београд
+381(0)11 6972858 , office@iep.bg.ac.rs