SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION WITHIN THE DANUBE REGION
sustainable agriculture and rural


Уредници:
Драго Цвијановић, Јонел Субић, Andrei Jean Vasile
Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд
Година издања: 2014.
Број страна/Тираж: 1173/300
 
RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Институт за економику пољопривреде Београд
+381(0)11 6972858 , office@iep.bg.ac.rs