АСПЕКТИ РАЗВОЈА ПЕРИУРБАНИХ ПОДРУЧЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
На 80. Међународном пољопривредном сајаму одржаном у Новом Саду (18.05.2013 - 24.05.2013. године), дана 23.05.2013.године одржана је расправа на тему „Одржива пољопривреда као фактор развоја периурбаних подручја Републике Србије“ у организацији Привредне коморе Београда и Института за економику пољопривреде. 
Peri-urban agriculture 1 Peri-urban agriculture 2 Peri-urban agriculture 3

У уводном делу расправе, директор Института проф. др Драго Цвијановић указао је на значај периурбане пољопривреде не само као извора робе за зелене пијаце и трговинске радње, већ и као покретача развоја периурбаних а самим тим и градских подручја, кроз (само)запошљавање. Осим тога, истакао је улогу концепта мултифункционалности периурбане пољопривреде као окоснице развоја салашког туризма и повећања свести локалног становништва о заштити животне средине. Професор Цвијановић је указао на значај доношења системских закона на државном нивоу и стварања повољне климе на локалном нивоу за развој одрживе пољопривреде, промет и продају пољопривредних производа у периурбаним срединама наводећи позитиван пример ширег подручја града Београда.
Др Владимир Филиповић, истраживач сарадник из Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ истакао је да периурбана подручја могу бити веома захвална и за органску производњу, као и производњу лековитог и зачинског биња. Др Филиповић је објаснио да се органском производњом могу бавити не само индивидуални пољопривредници, већ и земљорадничке задруге, удружења и привредна друштва. Иако органска производња захтева више радне снаге, економски ефекти су потенцијално већи у односу на производе из стандардне производње, поготово због све веће подршке државе овом виду производње истако је др Филиповић.
Обзиром на значај периурбане пољопривреде за локални и регионални развој, држава је 2011. године покренула мега пројекат „Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона“ у оквиру ког је обуваћено двадесет општина које гравитирају Дунаву. Носилац овог пројекта је Институт за економику пољопривреде са још девет партнерских научних и високошколских установа.
 
RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Институт за економику пољопривреде Београд
+381(0)11 6972858 , office@iep.bg.ac.rs