НАЈБОЉИ У АГРОБИЗНИСУ
Институту за економику пољопривреде додељена је награда „НАЈБОЉИ У АГРОБИЗНИСУ“ за 60. година непрекидног излажења часописа „ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ“ и успешног промовисања Агроекономске мисли у Србији и свету.
Nagrada 1 Nagrada 2 Nagrada 3
На 80. Међународном пољопривредном сајаму одржаном у Новом Саду у периоду 18.05.2013 - 24.05.2013. године Институту за економику пољопривреде додељена је награда „НАЈБОЉИ У АГРОБИЗНИСУ“ за 60. година непрекидног излажења часописа „ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ“ и успешног промовисања Агроекономске мисли у Србији и свету.
Часопис је током свог тако дугог и непрекидног трајања, мењао форму и име, прилагођавао своју концепцију и садржајни профил, па и динамику своје издавачке активности. Први број је изашао фебруара 1954. године под називом „Јутро“, а од 1964. године излази под садашњим именом „Економика пољопривреде“. За 60 година редовног излажења, у 460 свезака, објављен је велики број научних радова како домаћих тако и страних аутора.
На основу библиометријске анализе у последњих неколико година и Критеријума за одређивање категорије научних публикација, које је утврдио Национални савет за научни и технолошки развој, часопис ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ је сврстан у категорију часописа од међународног значаја (М 24).
Међународни научни часопис ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ квартално публикује Научно друштво аграрних економиста Балкана (НДАЕБ) у сарадњи са Институтом за економику пољопривреде из Београд и Универзитетом економских наука из Букурешта, а у коме се публикују оригинални научни радови (два пута рецензирани), прегледни чланци, претходна саопштења, прикази књига, кратки осврти и извештаји истраживања.
Часопис ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ публикује научне радове из области: агробизниса, економике пољопривреде, тржишта, маркетинга, одрживе пољопривреде, управљања људским ресурсима, стратешког планирања одрживе пољопривреде и руралног развоја, управљања пројектима, руралног и еко туризма, управљања фармама, инвестиције у пољопривреди, управљање производњом усева, употребе и заштите ресурса и животне средине и сл. Часопис се публикује на енглеском језику.
Захваљујући квалитету научних радова часопис ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ је регистрован у неколико водећих међународних научних база:
EBSCO,
AgEcon Search,
Index Copernicus Journals Master List,
Social Science Research Network (SSRN),
ProQuest,
Ulrich’s Periodicals Directory и
CABI.
Финансијску подршку за тромесечно публиковање Часописа даје Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 
RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Институт за економику пољопривреде Београд
+381(0)11 6972858 , office@iep.bg.ac.rs