Одржана презенатција Стратегије одрживог руралног развоја ГО Обреновац за период 2012-2022. година
31.01.2013. године у галерији Спортско-културног центра „Обреновац” представљена је „Стратегија одрживог руралног развоја ГО Обреновац за период 2012-2022. година“ која је усвојена 04. децембра 2012. године на скупштини ГО Обреновац. Стратегија је резултат осамнаестомесечног рада истраживачког тима Института за економику пољопривреде који је ангажован од стране Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији ГО Обреновац. У процесу израде стратешког документа, примењен је партиципативан приступ у којем су учествовали сви релевантни актери са територије ГО Обреновац. 

Стратегија   одрживог руралног развоја ГО Обреновац за период 2012-2022. година Стратегија   одрживог руралног развоја ГО Обреновац за период 2012-2022. година Стратегија   одрживог руралног развоја ГО Обреновац за период 2012-2022. година Стратегија   одрживог руралног развоја ГО Обреновац за период 2012-2022. година

Стратегија је комплексан стратешки и развојни документ у ком је на двестадвадесетдевет страна текста, у оквиру два дела представљена визија даљег одрживог руралног развој Обреновца. У првом делу стратегије, које се сатоји од седам поглавља, дат је приказ стања свих ресурса који имају посредну или непосредну улогу у развоју руралних подручја. Почев од општих података о Градској општини, преко макроекономских услова и улоге пољопривреде и агроиндустрије у економији Обреновца, затим приказа стања природних обновљивх и необновњивих ресурса, структуре субјеката у руралној економији, структуре производње и тржишта пољопривредно-прехрамбених производа, анализе социалне, физичке и комуналне инфраструктуре у руралним подручјима приказано је опште стање и база на којој је потребно засновати интегрални економски, технолошки, социјални и културни развој, усклађен са потребама заштите и унапређења животне средине. Анализа стања рађена је на основу података Републичкох завода за статистику у периоду 2000-2010. године, као и на основу интерних података ГО Обреновц. Други део стратегије даје визију руралног развоја ГО Обреновац у будућности, стратешки циљ ГО Обреновац у области руралног развоја, као и специфичне циљеве, мере и пројекте по дефинисаним развојним приоритетима, а који ће се кроз Стратегију имплементирати. Реализација саме  Стратегије замишњена је кроз 3 РАЗВОЈНА ПРИОРИТЕТА, 28 МЕРА и 226 ПРОЈЕКАТА. У будућем развоју рурарлих подручја, самим тим и целе ГО Обреновац, приоритет ће имати унаређење сектора пољопривреде, заштита животне средине и унапређење физичке и друштвене инфраструктуре заједно са диверсификацијом економских активности на селу.
Испред Института за економику пољопривреде Стратегију су представили доц. др Јонел Субић, др Весна Параушић, мр Предраг Вуковић и дипл. инж. Светлана Рољевић. Презентацији Стратегије присуствовао је велики прој посетилаца међу којима су били Мирослав Чучковић, председник ГО Обреновац, Срђан Драгићевић, директор Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине, представници свих месних заједница, велики број ученика основних и средњих школа, као и заинтересовани грађани. Представници ГО Обреновац обавестили су присутне да се бројни пројекати предложени Стратегијом већ реализују, а да значајан број пројеката аплицира за средства из буџета Града, Републике, Европских и Међународних фондова.
 
RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Институт за економику пољопривреде Београд
+381(0)11 6972858 , office@iep.bg.ac.rs