Испитивање утицаја препарата „Aquastatin
Завршена прва фаза пројекта „Испитивање утицаја препарата „Aquastatin“ на физичке, водне, хемијске и биолошке особине земљишта у условима пластеничке производње зелене салате (Lactuca sativa)“
Испитивање утицаја препарата „Aquastatin Испитивање утицаја препарата „Aquastatin Испитивање утицаја препарата „Aquastatin
У оквиру реализације пројекта „Испитивање утицаја препарата „Aquastatin“ на физичке, водне, хемијске и биолошке особине земљишта у условима пластеничке производње зелене салате (Lactuca sativa)“ 18.12.2012. завршена је његова прва фаза. Прва фаза пројекта подразумевала је обављање следећих активности:
одабир одговарајуће зимске сорте и производњу расада зелене салате,
примену свих агротехничких мера у циљу припреме земљишта за сетву/садњу,
размеравање парцела,
узорковање земљишта за потребне физичке, водне, хемијске и биолошке особине,
примену препарата „Aquastatin“ и
сетву/садњу зелене салате.
Испитивање утицаја препарата „Aquastatin Испитивање утицаја препарата „Aquastatin Испитивање утицаја препарата „Aquastatin
Микрооглед je заснован по једноставној шеми монофакторијелног огледа, са 4 парцеле (2 контролне парцеле и 2 парцеле са применом препарата „Aquastatin“) у пластенику у Великом селу. Опсервација огледа биће свакодневна како би се благовремено уочиле  евентуалне морфолошке промене на усеву зелене салате на парцелама третираним препаратом „Aquastatin“.
Реализацији прве фазе пројекта, односно постављању микроогледа, присуствовали су представници Института за економику пољопривреде: др Наташа Кљајић, мр Велибор Потребић, Светлана Рољкевић, дипл. инж., Маријана Јовановић, дипл. инж., заступници препарата и сарданици фирме „Aquastatin“: Жељко Будровић, Драган Пишчевић, Невена Кривокапић и Бошко Јаковљевић, као и власник пластеника Милан Петровић, његова супруга Љиљана и мајка Гордана.
Испитивање утицаја препарата „Aquastatin Испитивање утицаја препарата „Aquastatin Испитивање утицаја препарата „Aquastatin
 
RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Институт за економику пољопривреде Београд
+381(0)11 6972858 , office@iep.bg.ac.rs