ПРВИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ ИЗ СТОЧАРСТВА
На Пољопривредном факултету у Земуну – Београду, одржан је ПРВИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ ИЗ СТОЧАРСТВА, у периоду 8-10 новембар 2012., Земун-Београд, Србија.
Организатор је био ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ.
Суорганизатори овог Симпозијума су били:
1. АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СВЕУЧИЛИШТА У ЗАГРЕБУ, ХРВАТСКА,
2. ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ JOSIP JURAJ ŠTROSMAJER, УНИВЕРЗИТЕТ У ОСИЈЕКУ, ХРВАТСКА
3. ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА „UNIVERZITET SV. KIRIL I METODIJ“ VO СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА
4. ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, и
5. ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, БЕОГРАД, СРБИЈА.
Симпозијум је организован уз помоћ:
European Society of Agricultural Engineers,
Association of Agricultural Engineers of South-Eastern Europe (AAESEE)
The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals
Balkan Scientific Association of Agricultural Economics.
Из Института за економику пољопривреде на Симпозијуму су били присутни проф. др Драго Цвијановић и др Весна Параушић, који су активно учествовали у раду Симпозијума и округлог стола.
ПРВИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ ИЗ СТОЧАРСТВА ПРВИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ ИЗ СТОЧАРСТВА ПРВИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ ИЗ СТОЧАРСТВА ПРВИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ ИЗ СТОЧАРСТВА

 
RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Институт за економику пољопривреде Београд
+381(0)11 6972858 , office@iep.bg.ac.rs