ПРОМОЦИЈА „СТУДИЈЕ 02“ ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “EU.WATER” ОДРЖАНА У МЗ „ГЛОГОЊ“, У ПАНЧЕВУ 24 СЕПТЕМБРА 2012 ГОДИНЕ
Дана, 24 септембра 2012 године у МЗ „Глогоњ“ просторијама „Гранда“, одржана је промоција „Студије 02“ и конференција
за штампу. Састанак је организовао Институт за економику пољопривреде из Београда који представља пројект менаџера за EU.WATER пројекат у Републици Србији и МЗ «Глогоњ», као домаћина конференције. 

ПРОМОЦИЈА „СТУДИЈЕ 02“ ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “EU.WATER” ОДРЖАНА У МЗ „ГЛОГОЊ“, У ПАНЧЕВУ 24 СЕПТЕМБРА 2012 ГОДИНЕ ПРОМОЦИЈА „СТУДИЈЕ 02“ ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “EU.WATER” ОДРЖАНА У МЗ „ГЛОГОЊ“, У ПАНЧЕВУ 24 СЕПТЕМБРА 2012 ГОДИНЕ ПРОМОЦИЈА „СТУДИЈЕ 02“ ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “EU.WATER” ОДРЖАНА У МЗ „ГЛОГОЊ“, У ПАНЧЕВУ 24 СЕПТЕМБРА 2012 ГОДИНЕ

Бројни представници локалних интересних група (фармера, локалних званичника из Општинске управе, Привредне коморе, као и малих и средњих пољопривредних предузећа - стејкхолдера) као и представнике медија који су били присутни на састанку, у име Института за економику пољопривреде из Београда поздравио је директор Проф. др Драго Цвијановић, а у име МЗ „Глогоњ“ председник Зоран Алексић.
У поздравном говору Проф. Др Драго Цвијановић је објаснио потребу и значај EU.WATER пројекта, посебно у области Панчева, који је оптерећено са питањима заштите животне средине изазваних повећаним загађењем животне средине узрокованим између осталог и емисијом штетних материја у земљиште и воду. Проф. Цвијановић представио је пројекат, циљеве, распоред планираних активности и значај.
Посебан акценат стављен је на Промоцију „Студије 02“ коју је представио Мр Предраг Вуковић. Такође, локалним интересним групама је представљена Нитратна Директива 91/676 ЕЕЦ, као и Директиве о водама 2000/60, али и правила која прописује ЕУ везано за пољопривредну производњу. Посебан акценат у излагању је стављен на представљање је ГИС мапа које је ИЕП у током трајања пројекта урадио и објасшњен је њихов значај.
Локални стејкхолдери и новинари који су били присутни на састанку су изразили интересовање за досадашње активности на EU.WATER пројекту. Представили су актуелне теме и изразили спремност да сарађују са менаџментом EU.WATER пројекта.
У делегацији Института за економику пољопривреде из Београда, на састанку су били присутни директор Института Проф. др Драго Цвијановић (Пројектни менаџер), Мр Предраг Вуковић (Координатор пројекта) и Доц. др Јонел Субић (помоћник директора ИЕП-а).
ПРОМОЦИЈА „СТУДИЈЕ 02“ ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “EU.WATER” ОДРЖАНА У МЗ „ГЛОГОЊ“, У ПАНЧЕВУ 24 СЕПТЕМБРА 2012 ГОДИНЕ ПРОМОЦИЈА „СТУДИЈЕ 02“ ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “EU.WATER” ОДРЖАНА У МЗ „ГЛОГОЊ“, У ПАНЧЕВУ 24 СЕПТЕМБРА 2012 ГОДИНЕ ПРОМОЦИЈА „СТУДИЈЕ 02“ ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “EU.WATER” ОДРЖАНА У МЗ „ГЛОГОЊ“, У ПАНЧЕВУ 24 СЕПТЕМБРА 2012 ГОДИНЕ ПРОМОЦИЈА „СТУДИЈЕ 02“ ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “EU.WATER” ОДРЖАНА У МЗ „ГЛОГОЊ“, У ПАНЧЕВУ 24 СЕПТЕМБРА 2012 ГОДИНЕ
 
RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Институт за економику пољопривреде Београд
+381(0)11 6972858 , office@iep.bg.ac.rs