Трећи ЛИН“ састанак у оквиру пројекта “EU.WATER” одржан у панчеву 02 Новембра 2011
02 новембра 2011 године у просторијама ПДС Института „Тамиш“ Панчево, одржан је трећи ЛИН састанак (локална информацијона мрежа) и конференција за штампу. Састанак су организовали Институт за економику пољопривреде из Београда који представља пројект менаџера за EU.WATER пројекат у Републици Србији и ПДС Институт „Тамиш“, као домаћин конференције. Бројни представници локалних интересних група (фармера, локалних званичника из Општинске управе, Привредне коморе, као и малих и средњих пољопривредних предузећа - стејкхолдера) као и представнике медија који су били присутни на састанку, у име Института за економику пољопривреде из Београда поздравио је директор Проф. др Драго Цвијановић, а у име ПДС Института „Тамиш“ њихов директор Милета Станковић.
 
Трећи ЛИН“ састанак у оквиру пројекта “EU.WATER” одржан у панчеву 02 Новембра 2011 Трећи ЛИН“ састанак у оквиру пројекта “EU.WATER” одржан у панчеву 02 Новембра 2011 Трећи ЛИН“ састанак у оквиру пројекта “EU.WATER” одржан у панчеву 02 Новембра 2011
 
У поздравном говору Милета Станковић је објаснио потребу и значај EU.WATER пројекта, посебно у области Панчева, који је оптерећено са питањима заштите животне средине изазваних повећаним загађењем животне средине узрокованим између осталог и емисијом штетних материја у земљиште и воду.
Директор Института за економику пољопривреде из Београда, Проф. др Драго Цвијановић представио је пројекат, циљеве, распоред планираних активности и значај. Посебан акценат на састанку је стављен је на „Кодекс добре пољопривредне праксе“ који је представио Мр Предраг Вуковић. Такође, локалним интересним групама је представљена Нитратна Директива 91/676 ЕЕЦ, као и Директиве о водама 2000/60, али и правила која прописује ЕУ везано за пољопривредну производњу. Милета Станковић представио је ГИС карте које је ИЕП у првој години пројекта урадио и објаснио њихов значај.
 
Трећи ЛИН“ састанак у оквиру пројекта “EU.WATER” одржан у панчеву 02 Новембра 2011 Трећи ЛИН“ састанак у оквиру пројекта “EU.WATER” одржан у панчеву 02 Новембра 2011 Трећи ЛИН“ састанак у оквиру пројекта “EU.WATER” одржан у панчеву 02 Новембра 2011
 
У поздравном говору Милета Станковић је објаснио потребу и значај EU.WATER пројекта, посебно у области Панчева, који је оптерећено са питањима заштите животне средине изазваних повећаним загађењем животне средине узрокованим између осталог и емисијом штетних материја у земљиште и воду.
Директор Института за економику пољопривреде из Београда, Проф. др Драго Цвијановић представио је пројекат, циљеве, распоред планираних активности и значај. Посебан акценат на састанку је стављен је на „Кодекс добре пољопривредне праксе“ који је представио Мр Предраг Вуковић. Такође, локалним интересним групама је представљена Нитратна Директива 91/676 ЕЕЦ, као и Директиве о водама 2000/60, али и правила која прописује ЕУ везано за пољопривредну производњу. Милета Станковић представио је ГИС карте које је ИЕП у првој години пројекта урадио и објаснио њихов значај.
 
Трећи ЛИН“ састанак у оквиру пројекта “EU.WATER” одржан у панчеву 02 Новембра 2011 Трећи ЛИН“ састанак у оквиру пројекта “EU.WATER” одржан у панчеву 02 Новембра 2011 Трећи ЛИН“ састанак у оквиру пројекта “EU.WATER” одржан у панчеву 02 Новембра 2011 Трећи ЛИН“ састанак у оквиру пројекта “EU.WATER” одржан у панчеву 02 Новембра 2011

 

 
RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Институт за економику пољопривреде Београд
+381(0)11 6972858 , office@iep.bg.ac.rs