СЕМИНАР "ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА У КОНТЕКСТУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА"
У периоду 02-03.06.2011. године, Факултет за менаџмент, економски инжењеринг и рурални развој, Универзитета пољопривредних наука и ветеринарске медицине Букурешт – Румунија организовао је Семинар под називом "Перспективе развоја пољопривреде и руралних подручја у контексту одрживог развоја". Испред Института за економику пољопривреде из Београда – Република Србија, Семинару су присуствовали проф. др Драго Цвијановић, научни саветник (директор) и доц. др Јонел Субић, научни сарадник (помоћник директора за привреду).

С обзиром да је Семинар био фокусиран на тематику одрживог развоја
пољопривреде и руралних подручја, што је свакако у сагласности са СТАР
пројектом који управо ставља акценат на одрживу пољопривреду и рурални развој
(наслов СТАР под-пројекта је "Стратешки развојни приоритети локалних сеоских заједница у функцији одрживе пољопривреде и руралног развоја").
Стечена знања и искуство које смо донели са Семинара, у највећој мери, ћемо искористили за реализацију другог дела СТАР под-пројекта, односно дефинисање визије
и развојних приоритета одрживог развоја локалних сеоских заједница.
ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА У КОНТЕКСТУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
Семинарске активности
Проф. др Драго Цвијановић, научни саветник (Директор ИЕП-а), Доц. др Јонел Субић, научни сарадник (Помоћник директора за привреду ИЕП-а)
ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА У КОНТЕКСТУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
Пријем код Министра пољопривреде и руралног развоја Румуније
Проф. др Виктор Маноле (Декан Факултета за економику пољопривреде, прехране и заштите животне средине, Академије економских наука Букурешт), доц. др Јонел Субић (Помоћник директора за науку ИЕП-а), проф. др Драго Цвијановић (Директор ИЕП-а), проф. др Валерију Табара (Министар пољопривреде и руралног развоја Румуније)
 
RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Институт за економику пољопривреде Београд
+381(0)11 6972858 , office@iep.bg.ac.rs