Историјат

Институт за економику пољопривреде основан је одлуком Владе ФНРЈ, августа 1949. године. Током свог постојања, као једна од најстаријих и најугледнијих научноистраживачких организација у сектору пољопривреде у земљи, континуирано је пратио економске проблеме аграра, анализирајући их и дајући предлоге за успешан развој овог важног сектора националне економије. У почетку, највећи део активности Института односио се на послове реализоване за потребе тадашњег Савета за пољопривреду а потом се успоставља сарадња са задругама и комбинатима и отпочиње интензиван теренски и научноистраживачки рад.

Више од 600 пројеката реализовано је у Институту током 56 година научно-истраживачког рада у већем броју области истраживања на макро и микро економском нивоу.

Значај регионалних истраживања уочен је у Институту током 50-тих година. Из њих су произашле бројне студије, планови и програми развоја региона и локалних заједница, посебно у мање развијеним и планинским областима земље.

Током 70-тих година Институт се ангажује у примењеним истраживањима, посебно у истраживањима реализованим у сарадњи са Међународном банком за обнову и развој (ИБРД). Бројни регионални инвестициони пројекти, прединвестиционе студије и анализе тржишта за пољопривредна предузећа реализовани су у том периоду.

Предузећа из области пољопривреде и прехрамбене индустрије корисници су услуга Института, нарочито у областима: израде конкретних инвестиционих елабората и техничке документације, процене вредности капитала, увођења стандарда квалитета и др.

Развијена је и издавачка делатност, а у свом раду Институт за економику пољопривреде је значајну пажњу посвећивао развоју научног кадра, подстичући усавршавање младих сарадника и њихово напредовање. Он је у извесном смислу постао расадник кадрова за друге институте, факултете и већа предузећа из области агробизниса.

 
RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Институт за економику пољопривреде Београд
+381(0)11 6972858 , office@iep.bg.ac.rs