У Клубу Међународног прес центра у Београду одржан први тренинг у оквиру TECH FOOD пројекта

У оквиру међународног пројекта под називом „Решења и интервенције за технолошки трансфер и иновације прехрамбеног сектора у регионима Југоисточне Европе“,  12. априла 2010. године у Клубу међународног прес центра у Београду одржан је  тренинг за представнике месно-прерађивачке индустрије у Србији.
Тренинг коме су поред позваних представника месно-прерађивачке индустрије, присуствовали и менаџер Пројекта Проф. др Драго Цвијановић, координатор Пројекта др Владана Хамовић, спољни сарадници др Нада Косановић и Јованка Нинковић као и истраживачи ангажовани на Пројекту, представља први од укупно шест тренинга планираних у оквиру пројекта TECH.FOOD.

тренинг у оквиру TECH.FOOD пројекта тренинг у оквиру TECH.FOOD пројекта тренинг у оквиру TECH.FOOD пројекта

Тема првог тренинга била је  „Конкурентност производа пољопривредно-прехрамбене индустрије Републике Србије“ и „Пут ка бренду“ чију презентацију је одржала др Нада Косановић. У конструктивној дискусији која се развила између присутних на тренингу, закључено је да су главни проблеми ове индустрије у Србији следећи :

  • мали аграрни буџет
  • непостојање дугорочне политике пољопривреде Србије а самим тим ни постојање дугорочне политике која се односи на сектор месно-прерађивачке индустрије
  • константно опадање и  слабљење сточног фонда
  • непостојање кластера у месно-прерађивачкој индустрији
  • недовољна подршка малим и средњим предузећима који треба да буду главни носиоци привредног развоја Републике Србије

Наредни тренинг планиран је на јесен 2010.године када ће се са новим едукативним садржајима даље анализирати проблеми месно-прерађивачке индустрије и покушати дати могући правци даљег развоја.

 
RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Институт за економику пољопривреде Београд
+381(0)11 6972858 , office@iep.bg.ac.rs