Тематски зборнициSUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION WITHIN THE DANUBE REGION
There are no translations available.

sustainable agriculture and rural


Уредници:
Драго Цвијановић, Јонел Субић, Andrei Jean Vasile
Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд
Година издања: 2014.
Број страна/Тираж: 1173/300
 
SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION WITHIN THE DANUBE REGION
There are no translations available.

Book of Apstracts - Topola Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд
Година издања: 2013.
ISBN: 978-86-6269-027-2
Додатак: Међународни научни скуп, Топола

Преузмите
SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION WITHIN THE DANUBE REGION

 
Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева републике србије у оквиру дунавског региона - очување руралних вредности
There are no translations available.

Zbornik
Уредници: Драго Цвијановић, Јонел Субић, Andrei Jean Vasile
Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд
Година издања: 2012.
Број страна/Тираж: 1589/300
 
Политике руралног развоја из перспективе проширења ЕУ
There are no translations available.

politike ruralnog razvoja
уредници: Проф. др Драго Цвијановић, роф др Саво Иванчевић, Доц. др Јонел Субић, Марко Јелочник, М.А., Велибор Потребић, М.А., Мр Предраг Вуковић
издравач: Институт за економику пољопривреде Београд
година издања: 2011.
број страна / тираж: 216 / 300
ISBN: 978-86-6269-004-3 
Преузмите pdf  документ Политике руралног развоја из перспективе проширења ЕУ
 
Rural developments from the EU enlargment perspective
There are no translations available.

RURAL DEVELOPMENTS FROM THE EU ENLARGEMENT PERSPECTIVE

aутор: Проф. др Драго Цвијановић
издравач: Институт за економику пољоприврде Београд
година издања: 2011.
број страна / тираж: 207 /300
ISBN: 978-86-6269-004-3
Преузмите pdf  документ Rural developments from the EU enlargment perspective
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 2 of 6
RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Institute of agricultural ecomonics of Belgrade
+381(0)11 6972858 , оffice@iep.bg.ac.rs