Agrokapilaris - Buducnost u navodnavanju
There are no translations available.

Agrokapilaris - budućnost u navodnjavanju
-primena u povrtarstvu-
29. septembra 2015. godine održan je naučno-stručni skup sa prikazom ogleda u Boljevcima (Beograd) u Nautičkom selu na Savi, pod nazivom: „Agrokapilaris-budućnost u navodnjavanju (primena u povrtarstvu)".
Organizator ovog Skupa bio je Istraživačka farma u suorganizaciji sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede Beograd i Savezom poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije.
Iz Instituta za ekonomiku poljoprivrede Beograd prisustvovali su Prof. dr Jonel Subić, direktor Instituta koji je i otvorio ovaj skup, i Dr Nataša Kljajić.
Na Skupu je prezentovana primena sistema „Agrokapilaris" u povrtarstvu pri uslovima ekstremne suše pri čemu su rezultati primene ovog sistema dali odgovore na pitanja: -Kako sa što manjom količinom vode obezbediti optimalnu vlagu u zemljištu?; -Kako smanjiti bolesti biljaka izazvane štetočinama?; -Kako smanjiti energetske troškove prilikom rada ovog sistema? i drugo.
Sistem za navodnjavanje „Agrokapilaris" je inovativni način podpovršinskog kapilarnog navodnjavanja kod koga je osnovni princip da se voda do korenovog sistema biljke distribuira specifično konstruisanim transmiterima za vodu, koji se ugrađuju ispod dubine obrade zemljišta.

Tri glavne karakteristike koje ovaj sistem odvajaju od svih drugih postojećih sistema za navodnjavanje su:
a)      Rad pod ekstremno niskim pritiscima (o energetskoj efikasnosti, izdvaja se kao najekonomičniji, jer ni jedan drugi postojeći sistem za navodnjavanje ne funkcioniše pod radnim pritiskom od 0,2 bara);
b)      Veoma dug vek eksploatacije sistema (karakteriše ga nemogućnost začepljenja transmitera za vlagu, što je preduslov za dug vek eksploatacije);
c)       Samoregulacija pri davanju vlage biljkama (ni jedan drugi postojeći sistem za navodnjavanje ne poseduje ovu opciju).
Sem tri navedene, značajne su i sledeće prednosti:
-veoma je pogodan za primenu u organskoj i ekološkoj proizvodnji;
-smanjuje se rizik od bolesti i štetočina; -primenjljiv je kako na malim parcelama (čak i nepravilnog oblika), tako i na velikim kompleksima;
-lako i jednostavno korišćenje i održavanje sistema;
-kroz sistem je moguće vršiti fertigaciju organskim ili mikrobiološkim đubrivima;
-kroz sistem je moguće vršiti fertigaciju vodotopivim mineralnim đubrivima po sistemu „Global GAP".

Petnaestogodišnji eksperimenti i ogledi su potvrdili navedene tvrdnje. U povrtarskoj proizvodnji u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju, na osnovu dobijenih preliminarsnih rezultata, zaključeno je da je sistem „Agrokapilaris" vrlo primenljiv. Daljim razvojem sistema i nastavkom istraživanja, izvesna je primena u voćarskoj, a kasnije i nu ratarskoj proizvodnji.

Naucni_Skup_1_tmb Naucni_Skup_2_tmb Naucni_Skup_3_tmb


Naucni_Skup_4_tmb Naucni_Skup_5_tmb
 
RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Institute of agricultural ecomonics of Belgrade
+381(0)11 6972858 , оffice@iep.bg.ac.rs