FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LIVESTOCK BREEDING
At the Faculty of Agriculture in Zemun – Belgrade was holding the FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LIVESTOCK BREEDING, in the period 8-10th November 2012, Zemun – Belgrade, Serbia.
The organizer was the FACULTY OFAGRICULTURE, UNIVERSITY IN BELGRADE.
This Symposium's co-organizers were:
1. AGRONOMIC FACULTY OF UNIVERSITY IN ZAGREB, CROATIA,
2. FACULTY OF AGRICULTURE “JOSIP JURAJ STROSMAJER”, UNIVERSITY IN OSIJEK, CROATIA,
3. FACULTY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND FOOD “UNIVERSITY ST. KIRIL AND METODIJ”, SKOPJE, MACEDONIA
4. FACULTY OF AGRICULTURE, UNIVERSITY IN EAST SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA,
5. INSTITUTE OF AGRICULTURAL ECONOMICS, BELGRADE, SERBIA.
The Symposium was organized with support of:
European Society of Agricultural Engineers,
Association of Agricultural Engineers of South-Eastern Europe (AAESEE)
The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals
Balkan Scientific Association of Agricultural Economics.
From the Institute of Agricultural Economics, the Symposium attended Professor Drago Cvijanovic, Ph.D. and Vesna Parausic, Ph.D., who had actively participated in the work of the symposium and round table.
ПРВИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ ИЗ СТОЧАРСТВА ПРВИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ ИЗ СТОЧАРСТВА ПРВИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ ИЗ СТОЧАРСТВА ПРВИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ ИЗ СТОЧАРСТВА

 
AGRARIAN ECONOMY AND RURAL DEVELOPMENT – REALITIES AND PERSPECTIVES FOR ROMANIA
THE THIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM “AGRARIAN ECONOMY AND RURAL DEVELOPMENT – REALITIES AND PERSPECTIVES FOR ROMANIA”
11th- 13th October 2012., Bucharest, Romania.The third International Symposium “Agrarian economy and rural development – realities and perspectives for Romania”, was organized in period 11th- 13th October 2012., Bucharest, Romania. International scientific symposium has organized in cooperation of Research Institute for Agricultural Economy and Rural Development (Romania) with Academy of Agricultural and Forestry Sciences “Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (Romania) and Balkan Scientific Association of Agrarian Economist (Serbia). Meeting was caused huge interest, which indicate on the actuality of
considered topics, both in Romania and surrounding countries. In the framework of the symposium were published 65 papers in the field of agribusiness, rural development, natural resource economics.
The symposium was attended by authors from Romania, Moldova, Spain, Hungary, Italy and Serbia.The symposium was opened PhD Adrian Turek Rahoveanu, director of Research Institute for Agricultural Economy and Rural Development, then a speech PhD Victor Moroz, director of the Institute for the Economy, Finance and Statistics, in Chisinau, Moldova, and remarks by PhD Gheorghe Sin and Ioan Nicolae Alecu in front of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" from Romania. On behalf of PhD. Drago Cvijanović, director of Institute of Agricultural Economisc, addressed the participants Mr. Marko Jeločnik. After the introductory part, the authors present their work with a constructive discussion. In front of the Institute of Agricultural Economics, International Scientific Symposium attended by Mr Marko Jeločnik, Mr Velibor Potrebić, BSc. Svetlana Roljević and B.Sc. Marijana Jovanović.

АГРАРНА ЕКОНОМИЈА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ – РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА РУМУНИЈУ АГРАРНА ЕКОНОМИЈА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ – РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА РУМУНИЈУ fotografija3
 
Подршка малим и средњим привредним друштвима у Србији – реализација међународних пројеката, интрнационализација
There are no translations available.

Представници Института за економику пољопривреде, Београд учествовали су на тродневном семинару „Подршка малим и средњим привредним друштвима у Србији – реализација међународних пројеката, интрнационализација“, који се у периоду 03-05. октобар 2012. године одржао у просторијама Привредне коморе Србије. Семинар су организовале Привредна комора Србије и Чешка привредна комора у оквиру пројекта „Подршка развоју трговини у Р. Србији“, финансираног од стране Развојне сарадње Чешке Републике. Семинар је одржан у оквиру одабраних активности иницијативе Европске Комисије „European SME Week 2012“ Европска недеља малих и средњих предузећа у Србији, која промовише предузетништво у 37 европских земаља током 2012. године. Предавачи на семинару били су представници министарстава Р. Србије, чешки експерти, пројект менаџери коморског система Србије и професор УНС. Семинар је организован кроз презентације, групне вежбе, интерактивне радионице и дискусију. Сви полазници семинара добили су радни материјал, знања о питањима конкурисања за пројекте ЕУ, друге значајне информације, као и сертификат о учешћу на семинару.


slika sa seminara 1 slika sa seminara 2 slika sa seminara 3
 
Кластери у агрокомплексу Р. Србије
There are no translations available.

Весна Т. Параушић дипломирала је 1996. године на Економском факултету Универзитета у Београду (смер: пословне финансије и рачуноводство). Одбранила је магистарску тезу 2005. године под називом “Савремени тржишни приступ у формулисању развојних стратегија пољопривредних субјеката у Р. Србији”, такође на Економском факултету Универзитета у Београду (ментор проф. др Јован Тодоровић). На Факултету за пословне студије у Београду Мегатренд универзитета, 18.09.2012. године одбранила је докторску дисертацију под називом „Кластери у агрокомплексу Р. Србије“ (ментор проф. др Јанко Цвијановић, чланови комисије: проф. др Миливоје Кларин, доцент др Дејан Попов) и тиме стекла титулу доктор економских наука.
DrVP 102 DrVP 118 DrVP 120
 
Економска ефикасност инвестиција у различитим условима производње малине
There are no translations available.

Наташа Ж. Кљајић је дипломирала 2000. године на Пољопривредном факултету у Земуну Универзитета у Београду на одсеку за мелиорације земљишта. Титулу магистра биотехнике из области агрономских наука (група за наводњавање), стекла је 2007. године одбранивши магистарску тезу под називом: „Оптимални режим наводњавања алувијалног земљишта капањем под засадом малине у Ариљском малиногорју“ (ментор: проф. др Јордан Миливојевић; чланови комисије: проф. др Михаило Николић, проф. др Бошко Гајић).
8. фебруара 2012. године на Пољопривредном факултету у Новом Саду је одбранила докторску дисертацију под називом:  „Економска ефикасност инвестиција у различитим условима производње малине“ (ментор проф. др Душан Милић; чланови комисије: проф. др Зорица Средојевић и проф. др Бранислава Голошин) и тиме стекла научни степен доктора пољопривредних наука.
птимални режим наводњавања алувијалног земљишта капањем под   засадом малине у Ариљском малиногорју птимални режим наводњавања алувијалног земљишта капањем под   засадом малине у Ариљском малиногорју
 
PROMOTION “STUDY 02” IN SCOPE OF EU.WATER PROJECT HELD IN LC “GLOGONJ”, PANCEVO 24TH SEPTEMBER 2012
On 24th September 2012, in the Local community "Glogonj" in premises of restaurant "Grand", held promotion "Study 02" and also press conferences. The meeting was organized by the Institute of Agricultural Economics from Belgrade, who is the project manager for EU.WATER project in the Republic of Serbia and the local community "Glogonj" as conference host. Numerous representatives of local stakeholders (farmers, local officials from the municipal government, the Chamber of Commerce, as well as small and medium-sized agricultural enterprises - stakeholders) as well as media representatives who were present at the meeting, on behalf of the Institute of Agricultural Economics, Belgrade welcomed the Director Prof. dr. Drago Cvijanovic, on behalf of local communities "Glogonj" President Zoran Aleksic.

ПРОМОЦИЈА „СТУДИЈЕ 02“ ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “EU.WATER” ОДРЖАНА У МЗ „ГЛОГОЊ“, У ПАНЧЕВУ 24 СЕПТЕМБРА 2012 ГОДИНЕ ПРОМОЦИЈА „СТУДИЈЕ 02“ ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “EU.WATER” ОДРЖАНА У МЗ „ГЛОГОЊ“, У ПАНЧЕВУ 24 СЕПТЕМБРА 2012 ГОДИНЕ ПРОМОЦИЈА „СТУДИЈЕ 02“ ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “EU.WATER” ОДРЖАНА У МЗ „ГЛОГОЊ“, У ПАНЧЕВУ 24 СЕПТЕМБРА 2012 ГОДИНЕ
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 9 of 9
RocketTheme Joomla Templates
©2005-2009 Institute of agricultural ecomonics of Belgrade
+381(0)11 6972858 , ffice@iep.bg.ac.rs